Vánoční besídka

29.11.2012 19:09

Každoroční tradice v pořádání vánoční besídky má i letos pokračování. Děti si pro přátele, učitele ze škol, sponzory ale i sami pro sebe nacvičují drobná vystoupení, tu zdařilejší, tu méně zdařilá, avšak vždy s upřímnou snahou. Tentokrát se Vánoční besídka uskuteční  13.12. v půl šesté večer a zváni jsou všichni, kteří jistě ocení třeba neumělá, naivní, ale s chutí předvedená "umělecká" dílka dvou desítek dětí. Na programu bude přednes básniček, písniček a také několik tanečních kreací.