Rozloučení s rokem 2013

13.01.2014 12:48

Rozloučení s rokem 2013 a přivítání roku 2014

 

Máme za sebou období roku, které je v DD velmi hektické. Vánoce, jejich příprava, odjezdy dětí ke svým rodinám a vše ostatní, co je třeba na konci roku a začátku roku nového udělat, je v souhrnu veliký balík povinností. Vánoce byly opět obdobím, kdy jsme se setkali s mnohými z vás již tradičně při nadělování dárků našim dětem. A byla to setkání milá, příjemná a ve všech ohledech přínosná. Řada z vás nechtěla být jmenována a tak nebudu jmenovat nikoho, ačkoli bych rád. Byli jste to vy, fyzické nebo právnické osoby, politicky a veřejně činné osoby, instituce státní správy a samosprávy i další dárci, kteří jste udělali našim dětem skutečnou radost. Obdarovali jste nás materiálně i finančně, čehož si nesmírně vážíme. Byli jste naprosto úžasní svým přístupem, vztahem k našim dětem a našemu zařízení, s potřebou nejen obdarovat, ale také se upřímně zajímat o skutečný život v domově. Díky vám byly Vánoce v DD o mnoho veselejší a jsem přesvědčen, že nadpoloviční většina dětí, která zde zůstala a nemohla odejet domů, si svátky užila ve vší spokojenosti. Zato vám všem patří opravdu upřímné poděkování celého týmu zaměstnanců a dětí našeho zařízení.

Rok 2014, který na sebe nedal dlouho čekat, se ukazuje jako náročný ve svém počátku. Přináší zejména mnoho nových legislativních norem především v podobě Občanského zákoníku, který bude mít zásadní dopad na naše konání a fungování celého zařízení. Jsem přesvědčen, že jsme dobře připraveni v duchu platných norem nastavovat i nadále našim dětem především bezpečné prostředí, maximální možné citové zázemí a hmotné zabezpečení a dokazovat tak, že dětské domovy, ačkoli se stávají na přechodnou dobu útočištěm dětí, které neměly v daný okamžik jinou možnost, nejsou zdaleka tak negativním místem,jak bývají zkresleně prezentovány.

Rok, který nás čeká, nebude snadný. Neznáme samozřejmě svůj rozpočet na rok 2014, nicméně je velmi pravděpodobné, že v rámci účetní závěrky a konečného stanovení hospodářského výsledku použijeme rezervní fond, což bude mít vliv na rozsah a kvalitu volnočasových - kulturních a sportovních aktivit dětí, realizaci ozdravných pobytů, letních dětských táborů a podobně. Uděláme však maximum proto, abychom kvalitu života našich dětí ve všech ohledech udrželi, případně zvýšili.

Na závěr chci ještě jednou poděkovat vám všem, kteří jste nás jakkoli podpořili, nebo na nás třeba jen pozitivně mysleli. Znovu chci vyjádřit díky za finanční a hmotné dary, které přijímáme s vděčností. Chci vás ujistit, že vaše prostředky jsou a budou využity uvážlivě a podle všech pravidel. Stejně tomu bude i v budoucnu, pokud se nám rozhodnete svoji nenahraditelnou přízeň zachovat.

Dovolte mi, abych popřál vám i všem návštěvníkům našich stránek pevné zdraví v nadcházejícím roce, štěstí, osobní spokojenost a mnoho dobrých životních příležitostí.

Budu velmi rád, pokud se rozhodnete kdykoli v průběhu roku po předchozí domluvě navštívit naše zařízení a budeme mít příležitost prokázat, že svá slova myslíme vážně.

 

 

S mnoha pozdravy Milan Lehečka