Prázdniny, prázdniny

01.07.2013 10:21

Jak začaly prázdniny, tak nenávratně a rychle utečou - nejlepší období je v posledních  dnech června, to krátké čekání, kdy jsou ještě celé před námi. Letošní letní školní volno je v DD, ostatně tradičně, ve znamení odjezdů do rodin a na  letní tábory.

Menší část dětí odjela na celé prázdniny k rodinám, ostatní se zúčastňují připravených akcí. Již v prvních dnech odjela menší skupina na tábor v rekreační základně Křídla u Nového města n.M., který organizuje -... sdružení Kutná Hora.

Ve druhé části července se všechny děti, které neodjely domů,  přesunou do Vlastějovic, na rekreační středisko u Sázavy, kde se jim tradičně líbí a kde strávily dalších 14 dnů. Po návratu jen pár dnů na vybalení, přeprání a opětovně nabalit bágly a odjezd na tábor v Běstvině u Třemošnice.

Několik předškolních dětí na návrh zdravotníků také absolvuje osmitýdenní ozdravný pobyt v Dětské léčebně respiračních chorob ve Cvikově.

Dva měsíce prázdnin jsou na začátku zdánlivě velmi dlouhá, nekonečná řada volných dnů, ale najednou je konec. A  bude následovat nejméně oblíbená čast léta - příprava a nástup do školy.

Snad si ale děti prázdnin užijí, ať už v táborech s připraveným programem, či doma u příbuzných a budou tak opočinuty na náročné školní úkoly.