Účast v projektech

 

V přípravě našich dětí do praktického života jsme získali řadu poznatků, které se snažíme propojovat se smysluplnými aktivitami zvenčí. Jsme si  vědomi toho, že je to především naše práce a povinnost udělat maximum proto, aby dítě bylo připraveno dobře. Snažíme se pracovat se zákonnými zástupci dítěte, poskytovat poradenskou činnost, pomoc, služby psychologa. Paradoxně je  někdy těžší spolupracovat s rodinami v místě a blízkém okolí, protože nastavovat rodiči i pracovníky domova dítěti vždy stejné hranice je složité. Každý z nás zná jistě řadu případů, kdy rodič s pedagogem nesouhlasí, vidí svoje dítě jinak, vznáší před dítětem kritiku na pedagoga, čímž narušuje jednotu výchovného působení rodiny a školy.  Takové jednání, pokud se objeví, může  ve svém důsledku dítě poškozovat. Těmto chybám se snažíme vyvarovat.

Existují však aktivity zvenčí, které naší snahu podporují, vhodně doplňují, mají projektové ukotvení s dobrým odborným zázemím. Dnes si již organizace pro tento účel vybíráme. Je pro nás zcela zásadní, komu dítě, byť se souhlasem zákonných zástupců svěřujeme pokud jde o účast v projektech zaměřených na přípravu do praktického života, nebo o to, jak a s kým se partnerem projektu stáváme.

 

V současnosti se účastníme a spolupracujeme v těchto projektech a aktivitách:

 

1. Jsme partnerem projektu ROP pro Střední Čechy, oblast podpory 3.2. Rozvoj měst- oblast sociální integrace s Městem Zruč nad Sázavou a jsme aktivně zapojeni do činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Kotelna – Centrum sociálních služeb) o.s. Prostor Kolín.

 

2.Od října 2012 spolupracujeme s o.s. Tilia v projektu „Slunce“ s oficiálním názvem Sociální integrace mládeže z dětských domovů, projekt je zajišťován zkušeným týmem lektorů (speciální pedagog, psycholog, etoped a vychovatelé) . Projekt je organizován na principech zážitkové pedagogiky a je  po skupinách našich dětí rozvržen na roky 2013 a 2014. Nyní zahajujeme druhý cyklus.

 

3. Od srpna 2012 se podílíme jako partner na projektu „Bio stravování do škol – motto „Děti pro děti“ . Jde o rozvoj sociálního podnikání realizovaného MŠ Ekolandia Čelákovice. Rozvojem tohoto podnikání vzniknou pracovní místa pro mladé dospělé z cílové skupiny (40% zaměstnanců), tedy i z dětských domovů. Podílíme se v rovině poskytnutí know how , výběru a oslovení vhodných kandidátů na pracovní pozice ve firmě, poradenské činnosti a konzultacích. V konečném důsledku jde o uplatnění našich dětí.

 

4. V roce 2013 vstupujeme do projektu Liberecké jazykové školy pro výuku anglického jazyka v dětských domovech pro věkovou skupinu dětí 5-11 let.

     Projekt byl úspěšně realizován a ukončen..

5. V roce 2013 vstupujeme do projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům k zajištění potřeb nezletilých cizinců v souvislostech, které se po legislativních změnách v roce 2012 dotýkají zařízení pro výkon ústavní výchovy.

 

6. Rokem 2014 zahajujeme spolupráci s nadačním fondem Srdce na dlani v těchto projektech 

        1) Motivační program pro děti

        2) Pedagogicko-psychologická péče

        3) Pomoz mu do života

        4) Rok poté

 

7. Spolupráce s nadací Srdce na dlani byla rozšířena o projekt STIPENDIUM - pro děti straší 15ti let se otvírá možnost, podle studijních výsledků, získat finanční podporu.

 

 

 

 

 

       aktualizováno 1/2019